Bedækningspris 11.500 kr. + moms

Bedækningsvilkår for hopper til Skinfaxi fra Lysholm DK2012100113

 

 

Vilkår for bedækning af hoppen i bedækning sæssonen 2021:

 

Bedækningsvilkår for hopper til Skinfaxi fra Lysholm DK2012100113

Skinfaxi fra Lysholm (DK2012100113)  Hingsten står hos Debelmose Isheste v/Søren Madsen, Debelmosevej 3, 6900 Skjern.

 

Bedækningsperiode fra: ca. midt april/maj og resten af sæson(dog med visse begrænsninger hvis hesten er til stævner).

ALLE PRISER ER EXCL MOMS!

 

Bedækningspriser.

Bedækningsprisen pr. hoppe for sæsonen 2021 er kr. 11.500 kr + moms, tapning, forendelse(se nedenfor)græs og dyrlægeudgifter. Med indbetaling af bookningsafgift på 3.500 kr.+ moms er man garanteret en plads når dette er aftalt og indbetalt på nedenstående konto. Resten af bedækningsprisen betales når hoppen er scannet drægtig med Skinfaxi og bedækning er afsluttet. Gebyr for indberetning af bedækning til Dansk Islandshesteforening er ikke inkluderet i prisen. Bookningsafgiften returneres ikke selvom hoppen ikke skulle komme i fol. Betalingen indsættes på konto reg. 3409 kontor nr. 12505531 alternativt på mobil pay 28112811. Der gøres særskilt opmærksom på at hingste i perioder vil være til stævner og hvor hingsten derfor ikke tappes.

Dansk Islandshesteforening sender meddelelse om hingsteholderens indberettede bedækningsskema samt formular for egen anmeldelse af foling.

 

Der er ret til gratis ombedækning samme år (i sæsonen), hvis hoppen ikke kommer i fol, eller hvis hoppen kaster. Der vil dog være ekstra omkostninger ved tapning og forsendelse af kølesæd, se neden.

Ved ikke levedygtigt føl (mindre end 24 timer gammelt) er der ret til ombedækning året efter mod betaling af det til enhver tid gældende springgebyr.

 

​Ombedækningsretten er personlig og kan ikke overdrages eller sælges. Hoppeejer kan, efter aftale benytte en anden af sine hopper til ombedækningen.

Hoppeejer afholder alle udgifter i forbindelse med ombedækning (græs, attest, dyrlæge og springgebyr)

​Rabat: Der givet rabat på 10% for hopper kåret totalt med 8 eller derover, og for flere hopper fra samme ejer.

 

Generelt for hopperne.

1. Ved ankomsten skal hoppen:

  • Være uden sko på alle fire ben,

  • Møde med original stambogsattest(gyldig hestepas),

  • Møde med attest for svaberprøve undtagen hopper med føl

  • Være vaccineret mod hesteinfluenza og stivkrampe. Vaccinationsbevis fremvises

  • Hopper uden føl ved siden, skal stille med ren svaberprøve. Efter aftale kan Debelmose Isheste sørge for at dyrlægen udtager svaberprøve inden bedækning for hoppeejers omkostninger.

  • Alle hopper skal møde med ren/negativ CEM prøve. Ved forudgående aftale kan Debelmose Isheste sørge for at hoppen bliver testet for CEM i Debelmose. I så fald vil hoppen blive opstaldet i karantæne indtil CEM-resultatet foreligger. Alle udgifter hertil afholder hoppeejer.

  • Være sund og rask og have fået ormekur ca. 4 dage før ankomst eller dokumenteret gødningsprøve uden orm, og minimum have været fri for kværke i 3 måneder før ankomst

 

Bedækningsvilkår for hopper under ophold hos Debelmose Isheste.

​For at følge hoppens brunst og finde tidspunkt for ægløsning bliver hoppen scannet under brunsten. ”Brunstpakken” koster 800,- + moms og inkluderer scanninger i en brunstperiode og oplægning af sæd . 

Hoppen scannes igen på omkring 15.-17. dagen efter ægløsning. Hvis hoppen scannes negativ, begynder næste ”brunstpakke”. Hvis hoppen scannes drægtig, faktureres for en drægtighedsscanning.

​Hoppeejer afholder alle dyrlæge omkostninger som er forbundet til hoppen(fx svaber, skylning, ægløsningssprøjte osv.)

 

Ophold kan inddeles i følgende.

Fælles græsfold(døgngræs med andre hopper/føl): 50 kr/dag + moms

Løsdrift/jordfold(med andre hopper/føl, fodres med wrap): 65kr/dag + moms

Eneboks/alene på jordfold(fodres med wrap) 85kr/dag + moms

Enegræsfold(døgngræs alene): 100 kr/dag + moms

Pris for hopper med særlige behov kan aftales direkte med Debelmose Isheste

  1. Mens hoppen er på Debelmose Isheste, går den på hoppeejerens eget ansvar og risiko. Der bliver flere gange dagligt ført opsyn. Ved problemer i hesteflokken tages hoppen ud og hoppeejeren tages med på råd, om muligt. I tilfælde af uheld eller sygdom bestiller Debelmose Isheste, hvor det skønnes nødvendigt, dyrlæge på hoppeejerens regning.

  2. For at undgå unødvendige forstyrrelser i hesteflokken er der kun efter aftale med Debelmose Isheste adgang til foldene, hvor flokken går.

 

Betalingen for hele opholdet skal være indbetalt inden afhentning af hesten.

 

Vilkår for levering/afhentning af kølesæd.

Der tappes mandag, onsdag fredag. Sæd skal bestilles inden kl. 09:00.

Afhentning/levering af kølesæd koster 800 kr + moms pr gang + forsendelse

Transport/forsendelse af kølesæd koster 600kr + moms. Dette kan spares, hvis du selv afhenter sæden hos Debelmose Isheste.

 

Tapning udenfor de angivne dage koster 1200 kr + moms i tapningsgebyr. Kun muligt efter aftale.​

 

Hoppeejer skal senest 21 dage efter sidste inseminering give melding om hvorvidt hoppen er i fol eller ej. Gøres dette ikke betragtes hoppen som værende i fol og der faktureres for dette.