Stormur er bygningsbedømt
med 8.07, 4 år gammel

Bedækningspris 5.900 kr. + moms

Stormur fra Lysholm DK2017100190 bedækker(tappes) i Jylland i 2021, og det foregår hos Debelmose i Jylland(se priser og betingelser under skinfaxi). Der vil være mulighed for inseminering med frisk sæd og mulighed for forsendelse af kølesæd i hele landet.

 

Bedækningsperiode fra:  medio maj 2021 og resten af sæsonen, dog maks 8 bedækningstilladelse i 2021. Der tappes mandag, onsdag og fredag.

 

1. Ved ankomsten skal hoppen:

  • være uden sko på alle fire ben,

  • møde med original stambogsattest(gyldig hestepas),

  • møde med attest for svaberprøve alternetiv kan der udføres svaber

  • Ren CEM test

  • være vaccineret mod hesteinfluenza og stivkrampe. Vaccinationsbevis fremvises

  • være sund og rask og have fået regelmæssig ormekur før ankomst eller dokumenteret gødningsprøve uden orm, og minimum have været fri for kværke i 3 måneder før ankomst

  • Disse retningslinier er kun aktuel ved inseminering med frisk sæd

 

Ved inseminering skal hoppeejer senest 21 dage efter sidste inseminering give melding om hvorvidt hoppen er i fol eller ej. Gøres dette ikke betragtes hoppen som værende i fol og der faktureres for dette.

 

  1. Mens hoppen er på Debelmose, går den på hoppejerens eget ansvar og risiko. Hopperne går på indhegnede græs folde med adgang til vand og sliksten. Der bliver flere gange dagligt ført opsyn. Ved problemer i hesteflokken tages hoppen ud og hoppeejeren tages med på råd, om muligt. I tilfælde af uheld eller sygdom og, hvor det skønnes nødvendigt, Bestilles dyrlæge på hoppeejerens regning.

  2. For at undgå unødvendige forstyrrelser i hesteflokken er der kun efter aftale med Debelmose adgang til foldene, hvor flokken går.

 

Bedækningspriser:
 

Bedækningsprisen pr. hoppe for sæsonen 2021 er kr. 5.900 kr excl, moms og græs og dyrlægeudgifter. Det betales en bookningsafgift på 3.500 kr. excl. moms ved bestilling, og man er garanteret en plads når dette er indbetalt på nedenstående konto. Resten betales når hoppen er scannet drægtig med Stormur fra Lysholm og bedækning er afsluttet. Gebyr for indberetning af bedækning til Dansk Islandshesteforening er ikke inkluderet i prisen. Bookningsafgiften returneres ikke selvom hoppen ikke skulle komme i fol. Betalingen indsættes på konto reg. 3409 kontor nr. 12505531. 

Betalingen for hele opholdet skal være indbetalt inden afhentning af hoppen.

 

Pris for hopper med særforplejning (forfangne, boksplads(begrænset) mm.) kan aftales med Debelmose. Dansk Islandshesteforening sender meddelelse om hingsteholderens indberettede bedækningsskema samt formular for egen anmeldelse af foling.
 

  • Der er ret til ombedækning samme år (i sæsonen), hvis hoppen ikke kommer i fol, eller hvis hoppen kaster. Der vil dog være ekstra omkostninger ved tapning forsendelse af kølesæd m.m., se ovenfor.

 

Ved ikke levedygtigt føl (mindre end 24 timer gammelt) er der ret til ombedækning året efter mod betaling af springgebyr.

Ombedækningsretten er personlig og kan ikke overdrages eller sælges. Hoppeejer kan, efter aftale benytte en anden af sine hopper til ombedækningen.

Hoppeejer afholder alle udgifter i forbindelse med ombedækning (græs, attest, dyrlæge og springgebyr)